Artykuły

Narzędzia pracy

Podczas naszych zajęć wykorzystujemy zestawy Lego® Mindstorms dla dzieci w wieku 8 – 13 lat, Lego® We Do dla dzieci w wieku 6 – 8 lat oraz zestawy Lego® Story Starter dla dzieci w wieku 4 – 6 lat.

 

Lego ® Mindstorms

materialy-szkoleniowe-1  Zajęcia dla dzieci z Lego® Mindstorms to szansa na poznanie przez dzieci i młodzież pasjonującej krainy robotyki i automatyki. Klocki Mindstorms® pozwalają na projektowanie robotów, które „żyją” dzięki oprogramowaniu dostosowanemu do młodego wieku kursantów. Zajęcia dla dzieci z Lego® Mindstorms uczą pracy w grupach, pobudzają myślenie przestrzenne i rozwijają zdolności manualne. To również kursy dla dzieci, które uczą poruszania się w świecie programowania i techniki.

Warsztaty dla dzieci są początkiem drogi do poznania świata zaawansowanej robotyki. W trakcie kursów z robotyki z Lego® Mindstorms młodzi inżynierowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy i programowania robotów, a także poznają terminy takie jak przekładnia, prędkość, moc silnika, trajektoria, algorytm sterowania. Starsi inżynierowie poznają zasady algorytmiki i programowania. Zajęcia choć sprzyjają pracy w grupach pozwalają każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów.

 

 

 

 

 

 

 

Lego ® We Domaterialy-szkoleniowe-2

Warsztaty dla dzieci z Lego® WeDo są szansą na naukę nowych umiejętności oraz poznanie podstawowychpojęć związanych z robotyką, automatyką,  informatyką. Zajęciaedukacyjne dalekie są od szkolnych wykładów i tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Warsztaty to przede wszystkim zabawa, która uczy.Zajęcia z Lego® WeDo wyróżniają się nowatorskim podejściem do robotyki. Kształtują twórcze postawy najmłodszych dzieci, pobudzają do działania i bawią. Podczas warsztatów młodzi kursanci pracują najczęściej w parach. Naukowe duety konstruują roboty z Lego® WeDo pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów. Po zbudowaniu robotów dzieci programują swoje konstrukcje za pomocą języka obrazkowego.

 

 

 

 

 

 

materialy-szkoleniowe-3Lego ® Story Starter

 

Program Lego® Story Starter to połączenie zabawy klockami Lego® z rozwojem zdolności humanistycznych, artystycznych i językowych. Poprzez kreowanie niezwykłych historii dzieci uczą się tworzyć spójne opowiadania, które potem prezentują. Rozwijają umiejętności takie jak pisanie, mówienie, prezentacja, współpraca, komunikacja, analiza. Całość projektu oparta jest na wykorzystaniu zestawów Lego® oraz dedykowanego oprogramowania, które umożliwia im pracę z komputerem i przyjaznym programem, w którym zapisują swoje niezwykłe pomysły!

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lego ® Duplomaterialy-szkoleniowe-2

Pracując na zestawach Lego ® Duplo dzieci uczą się pracy w parach oraz współpracy grupowej, poznają i utrwalają kolory, wielkości i kształty, uczą się porównywać wielkości (długość, ilość, szerokość, wysokość), klasyfikować je i segregować. Ponad to uczą się odwzorowywać powyższe atrybuty na budowanym modelu oraz uczą się przestrzegać reguł porządku (rozpakowywać i sprzątać).