Artykuły

Czego uczą Roboklocki?

Podczas naszych zajęć wykorzystujemy zestawy Lego ® Duplo dla dzieci w wieku 3 – 4 lat, Lego® We Do dla dzieci w wieku 5 – 7 lat oraz Lego® Mindstorms dla dzieci w wieku 8 – 13 lat.

Dzieci w wieku 3-4 lat

 

 • uczą się współpracy indywidualnej (dziecko – dziecko) oraz współpracy grupowej
 • poznają i utrwalają kolory, wielkości i kształty, uczą się porównywać wielkości (długość, ilość, szerokość, wysokość), klasyfikować je i segregować
 • uczą się odwzorowywać powyższe atrybuty na budowanym modelu, uczą się rozróżniać strony – lewa, prawa – zarówno na instrukcji modelu jak i w przestrzeni (np. przesuwamy się w prawo jedno miejsce)
 • uczą się panować nad czasem wykonania zadania
 • uczą się przestrzegać reguł porządku (rozpakowywać i sprzątać)

Dzieci w wieku 8 – 13 lat

 

 • pobudzają myślenie przestrzenne i konstruktorskie
 • rozwijają umiejętności matematyczne
 • zaszczepiają pasję do fizyki
 • wydłużają czas koncentracji uwagi
 • kształtują wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do celu
 • uczą współpracy zespołowej
 • są doskonałe dla dzieci z problemami w lateralizacji, dysleksją, dyskalkulią, a także niechęcią do przedmiotów ścisłych

Dzieci w wieku 5 – 7 lat

 

 • uczą się koncentrować na słowach mówionych (przedstawiona historyjka) i odwzorowywać je w tworzonej konstrukcji
 • rozwijają wyobraźnię przestrzenną poprzez planowanie i aranżowanie przestrzeni (budowle, postaci
 • ćwiczą koncentrację na wykonywanym zadaniu aż do jego ukończenia, by następnie zaprezentować efekt